คอมพิวเตอร์ Asus4u เร็ว แรง มีเครื่องสำรองให้ใช้งานทันที   Server Asus4u ซื้อไปใช้ได้เลย เพราะเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมติดตั้ง Server ทุกระบบงาน
     
บริการซ่อม ต่อประกัน พริ้นเตอร์ พล็อตเตอร์ สแกนเนอร์ทุก โปรเจ็คเตอร์ทุกยี่ห้อ   บริการวางระบบ ติดตั้งโปรแกรม บำรุงรักษา Server ทุกระบบงาน Oracle, SQL, Files Server, DNS, Radias, WSUS, AntiVirus Server
         
บริการเช่าซื้อ เช่าใช้ Server คอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์ UPS. เครื่องVDO Conference และอุปกรณ์ไอทีสำนักงาน   รับเดินสาย UTP, Fiber Optic
         

บริการติดตั้ง Server ทุกระบบงาน

Oracle Server, บริการติดตั้ง Oracle Server ด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับ Oracle Certificated   File Sharing Server, บริการ Implement Microsoft SharePointServer ด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับ Microsoft Certificated
MS SQL Server, บริการติดตั้ง Microsoft SQL Server ด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับ Microsoft Certificated   IP Phones Server
Email Server, บริการติดตั้ง Microsoft Exchange Server ด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับ Microsoft Certificated   IP CCTV Server
Accounting Server, เครื่องแม่ข่ายพร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีแบบ Client Server   AD Server, DNS Server, Radias Server
Home Control Server     Anti Virus Server
  Windows System Update Server (WSUS)     บริการจัดทำโปรแกรมพิมพ์บิล ใบเสนอราคา กรอกแบบฟอร์มทุกชนิด และฐานข้อมูลลูกค้า
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2007 Asus4u.com. All rights reserved
Hosting by 9cisco.com
Web design by d108.com